توصیه های شرکت های هواپیمایی توصیه های شرکت های هواپیمایی

1. حجاج محترمی که بیماری خاصی از قبیل تنگی نفس، سابقه تشنج و غش، سرگیجه و ... داشته باشند باید مسئول پذیرش کانتر را در جریان قرار دهند.

2. حجاج گرامی داروی مورد نیاز خود را به اندازه کافی در ساک دم ستی خود قرار دهند.

2. قرار دادن اقلام یا اشیاء از قبیل پول، طلا، اوراق بهادار، پاسپورت، قبوض خرجی و ارز و اشیاء قیمتی در داخل ساک یا چمدان تحویلی به کانتر پرواز ممنوع می باشد.

3. از گذاشتن وسائل شخصی داخل هواپیما خودداری نموده و مراقب وسائل شخصی خویش باشید.

4. مسافرین توان خواه محترمی که به خدمات ویژه نیاز دارند از قبل مراتب را به مدیران کاروان خود اطلاع دهند تا مسافرین توان خواه در هر پرواز مشخص باشد.