توصیه های فرودگاه توصیه های فرودگاه

زائرين محترم حج تمتع با آرزوي سفري مملو از توشه معنوي و آرامش براي تك تك شما عزيزان لطفا به نكات و توصيه هاي زير توجه نماييد :

  •  حجاج محترم حداقل 4 ساعت قبل از پرواز در فرودگاه حاضر شوند.
  •  به دليل ازدحام جمعيت كاروانها به صورت گروهي در فرودگاه حاضر شده و از همراهي مشايعت كنندگان خودداري گردد.
  •  حجاج محترم گذرنامه، بليط، كارت واكسيناسيون و فيش واريزي عوارض خروج از كشور را در دسترس داشته باشند.
  •  افرادي با لباس متحدالشكل (كاورراهنماي مسافر) جهت راهنمايي حجاج در ترمينال حج مستقر مي باشند.
  •  حجاج محترم به ليست مواد و اشياء ممنوعه دقت كرده و از همراه داشتن آنها جدا خودداري نمايند.
  •  حجاج محترم جهت تسهيل در امر اعزام و نظم و امنيت بيشتر به توصيه هاي امنيتي پليس دقت داشته باشند.
  •  حجاج محترم جهت حفظ سلامت خود در طول سفر به توصيه هاي بهداشتي دقت داشته باشند.