ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

16:15

هواپیمایی کارونKRU2633

اهواز

اعلام ورود

18:10

ایران ایرIRA453

مشهد

طبق برنامه

19:00

آسمانIRC844

تهران

باطل شد

22:10

ایران ایرIRA3333

تهران

طبق برنامه

میز خدمت میز خدمت

شعار سال شعار سال

News
2020-08-12

تامين اعتبار پروژه جاده دسترسي و سايت کمک ناوبري فرودگاه ساري با دستور معاون رئيس جمهور

معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور در بازديد از پروژه جاده دسترسي و سايت کمک ناوبري فرودگاه ساري، دستور تامين اعتبار و اجراي هرچه سريعتر اين پروژه ها را صادر کرد.
2020-08-11

مشاء زميني مديرکل تدارکات و تامين تجهيزات شرکت فرودگاه ها شد

رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران طي ابلاغي موسي مشاء زميني را به عنوان مديرکل تدارکات و تامين تجهيزات منصوب کرد.
2020-08-10

صفي نيا مديرکل تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي شد

رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران طي ابلاغي ميرسعيد صفي نيا را به عنوان‌ مديرکل تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي منصوب کرد.
2020-08-09

قرباني مدير هسته گزينش شرکت فرودگاه ها شد

با ابلاغي از سوي معاون وزير و دبير هيات مرکزي گزينش وزارت راه و شهرسازي، حشمت اله قرباني به عنوان عضو و مدير هسته گزينش شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران منصوب شد.