ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

21:40

ایران ایرIRA244

بندرعباس

طبق برنامه

میز خدمت میز خدمت

شعار سال شعار سال

News
2020-09-29

تجليل از ايثارگران دفاع مقدس محدود به هفته دفاع مقدس نيست

سرپرست اداره کل فرودگاه استان گيلان در مراسم تجليل از ايثارگران اين فرودگاه تاکيد کرد: تجليل از جانبازان و ايثارگران دوران دفاع مقدس نبايستي محدود به هفته دفاع مقدس شود و همواره بايد از اين عزيزان تجليل کرد.
2020-09-29

دهمين مقصد پروازي فرودگاه رشت با راه اندازي پرواز رشت به بوشهرکليد خورد

سرپرست اداره کل فرودگاه گيلان از افزايش پرواز از فرودگاه رشت به مقصد بوشهر از اول آبان ماه سال جاري خبر داد و گفت: اين مسير با پروازهاي هواپيمايي زاگرس از سر گرفته شد.
2020-09-30

جلد نخست «نقش فرودگاه هاي ايران در دفاع مقدس» تدوين و رونمايي شد

به همت ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، جلد نخست کتاب «نقش فرودگاه هاي ايران در دفاع مقدس» تدوين شد.
2020-09-28

ايثار جان در آتش نشاني، اين حرفه هاي را نسبت به حرفه هاي ديگر متمايز کرده است

سرپرست اداره کل فرودگاه استان گيلان با حضور در ايستگاه آتش نشاني اين فرودگاه ضمن قدرداني از زحمات آتش نشانان فرودگاه سردارجنگل رشت به متمايز بودن اين حرفه که با ايثار جان همراه مي باشد، تاکيد کرد.