خدمات بار خدمات بار

خدمات بار(رشت)

خدمات بار

بوسیله خط هواپیمایی ایران ایر (هما) جنب ساختمان اداره کل فرودگاه استان گیلان ارائه میگردد.