آگهی فراخوان عمومی فرودگاه رشت - مرداد ماه 1398 آگهی فراخوان عمومی فرودگاه رشت - مرداد ماه 1398

اداره كل فرودگاه استان گيلان در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح خدمات و تسهيلات مورد نياز مسافرين، مستقبلين و مشايعين فرودگاه، نسبت به  واگذاري بهره برداري از اماكن تجاري و خدماتي فرودگاه استان گيلان به شرح پیوست، قابل تمديد به مدت حداكثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعايت لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور مصوب (1358) و آئين نامه اجرايي آن،  از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرايط بخش خصوصي اقدام نمايد.

دریافت آگهی فراخوان

 

 

متقاضیان می توانند جهت دریافت هرگونه اطلاعات بیشتر با واحد بازرگانی فرودگاه استان گیلان به شماره 34888850 (013) تماس حاصل فرمایند.

آگهی فراخوان واگذاری فضاهای تبلیغاتی و غرفه بسته بندی بار سال 1397 آگهی فراخوان واگذاری فضاهای تبلیغاتی و غرفه بسته بندی بار سال 1397

اداره كل فرودگاه استان گيلان در نظردارد درراستاي ارتقاء سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرين، مستقبلين و مشايعين فرودگاهي، نسبت به واگذاري فضاهای تبلیغاتی و غرفه بسته بندی بار حداكثر به مدت 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعايت لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور مصوب (1358) وآئين نامه اجرايي آن، از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقوقی واجد شرايط بخش خصوصي اقدام نمايد.

لینک دریافت آگهی فراخوان

 

 

مزایده - تیر ماه 1396 مزایده - تیر ماه 1396

اداره كل فرودگاه استان گيلان در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي، نسبت به :
1- واگذاري فضاها و محل ها ي تبليغاتي جهت بهره برداري در داخل ترمينال 2 و محاوط فرودگاه
2- واگذاري و بهره برداري از 5 عدد بيلبورد تبليغاتي در محوطه داخلي ديوار جاده رشت به انزلي و ورودي به انضمام 4 عدد تابلوي فلزي در محوطه بلوار داخلي فرودگاه
3- بهره برداري از اماکن تجاری و خدماتی (شامل غرف بسته بندي بار، اسباب بازي، ساعت فروشي، گوشي ولوازم جانبي موبايل) واقع در سالن عمومي انتظار ترمينال 2 جمعاً به متراژ 21/50 متر مربع
حداکثر به مدت 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعايت لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور مصوب (1358) و آئين نامه اجرايي آن، از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقوقی واجد شرايط بخش خصوصي اقدام نمايد.

دریافت آگهی فراخوان

 

 

دریافت اسناد بهره برداری اماکن تجاری و خدماتی

 

 

دریافت اسناد سرمایه گذاری و واگذاری فضای تبلیغاتی جدید

 

 

دریافت اسناد واگذاری تابلوهای تبلیغاتی موجود

 

 

متقاضیان می توانند جهت دریافت هرگونه اطلاعات بیشتر با واحد بازرگانی فرودگاه استان گیلان به شماره 33759974 (013) تماس حاصل فرمایند.

مناقصه - اردیبهشت 96 مناقصه - اردیبهشت 96

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها، زیر ساختهای تاسیسات برقی، مکانیکی و عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه سردار جنگل رشت را بر اساس قانون برگزاری مناقصات و از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای فشرده به شرکتهای پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

دریافت آگهی فراخوان