نمایش محتوا نمایش محتوا

 

اطلاعات پرواز : 199

مرکز تلفن  : 3-33727001  (013)

دفتر مدیر ترمینال : 33729731  (013)

روابط عمومی : 33727176  (013)

دفتر مدیر کل : 33726974  (013)

شماره فاکس:  33720099  (013)

شماره سامانه پیام کوتاه : 10001317727176

 

آدرس پستی : رشت – فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت

کدپستی : 35365-41639

 

پست الکترونیک : info.rasht@airport.ir

کانال تلگرام: Rasht_Airport@