اشیاء گمشده در محدوده فرودگاه اشیاء گمشده در محدوده فرودگاه

مسافرانی که وسایل خود را در محدوده فرودگاه گم کرده‌اند می‌توانند جهت پیگیری دریافت این وسایل  به دفتر مدیریت ترمینال  واقع در ترمینال 2 پروازهای داخلی فرودگاه رشت مراجعه و یا با شماره 01333729731 تماس حاصل نمایند.

لازم به توضیح است در خصوص اشیاء گمشده و خسارت وارده به بار مسافران در طول پروازها، فرودگاه هیچگونه مسئولیتی ندارد و مسافران جهت اعلام مفقودی یا خسارت وارده، باید به دفتر جامه‌دان شرکت هواپیمایی مربوطه مراجعه نمایند.

شایان ذکر است تنها شرکت هواپیمایی که در فرودگاه رشت قسمت اشیاء گم شده دارد شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی( ایران ایر) می باشد که مسافران این شرکت می توانند موارد مرتبط را در خصوص اشیاء گم شده با شماره 01333726767 پیگیری نمایند.

فرآیند پیگیری بار گم شده مسافر فرآیند پیگیری بار گم شده مسافر

پیگیری مسافر

از شرکت هواپیمایی

تکمیل فرم های ارائه شده

توسط شرکت هواپیمایی

ارائه TAG

بار گم شده

مراجعه مسافر

به دفتر شرکت هواپیمایی