ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ايران اير

437

تهران

طبق برنامه

AT72

ورودي داخلي

یک شنبه

20:25

۴ تير ۱۳۹۶

آسمان

844

تهران

طبق برنامه

AT72

ورودي داخلي

یک شنبه

19:05

۴ تير ۱۳۹۶

ايران اير

245

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

15:45

۴ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7486

مشهد

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

یک شنبه

14:15

۴ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4143

مشهد

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

یک شنبه

13:00

۴ تير ۱۳۹۶

ايران اير

453

مشهد

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

12:20

۴ تير ۱۳۹۶

نفت

2633

اهواز

طبق برنامه

FK50

ورودي داخلي

یک شنبه

11:20

۴ تير ۱۳۹۶

آسمان

646

بندر عباس

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

10:20

۴ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7436

كيش

نشست(09:20)-تحويل بار از تسمه نقاله(2)

MD83

ورودي داخلي

یک شنبه

09:15

۴ تير ۱۳۹۶

آسمان

844

تهران

نشست(18:10)-پايان تحويل بار

AT72

ورودي داخلي

شنبه

18:25

۳ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7540

عسلويه

نشست(15:05)-پايان تحويل بار

F100

ورودي داخلي

شنبه

15:25

۳ تير ۱۳۹۶

اير تور

904

مشهد

نشست(14:35)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

شنبه

14:05

۳ تير ۱۳۹۶

نفت

2633

اهواز

نشست(14:20) - پايان تحويل بار

FK50

ورودي داخلي

شنبه

11:50

۳ تير ۱۳۹۶

آسمان

3898

عسلويه

نشست(11:30)-پايان تحويل بار

A320

ورودي داخلي

شنبه

11:40

۳ تير ۱۳۹۶

آسمان

3795

شيراز

نشست(11:05)-پايان تحويل بار

F100

ورودي داخلي

شنبه

11:15

۳ تير ۱۳۹۶

ايران اير

245

تهران

نشست(11:00)-پايان تحويل بار

F100

ورودي داخلي

شنبه

11:05

۳ تير ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ايران اير

436

تهران

طبق برنامه

AT72

خروجي داخلي

یک شنبه

21:00

۴ تير ۱۳۹۶

آسمان

845

تهران

طبق برنامه

AT72

خروجي داخلي

یک شنبه

19:35

۴ تير ۱۳۹۶

ايران اير

452

مشهد

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

یک شنبه

16:20

۴ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7437

كيش

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

یک شنبه

15:00

۴ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4142

مشهد

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

یک شنبه

14:00

۴ تير ۱۳۹۶

ايران اير

242

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

یک شنبه

12:55

۴ تير ۱۳۹۶

نفت

2632

اهواز

طبق برنامه

FK50

خروجي داخلي

یک شنبه

11:50

۴ تير ۱۳۹۶

آسمان

647

بندر عباس

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

یک شنبه

11:20

۴ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7487

مشهد

پايان پذيرش مسافر-

MD83

ورودي داخلي

یک شنبه

10:00

۴ تير ۱۳۹۶

آسمان

845

تهران

پرواز کرد(18:55)

AT72

خروجي داخلي

شنبه

18:55

۳ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7541

عسلويه

پرواز کرد(16:00)

MD82

خروجي داخلي

شنبه

16:15

۳ تير ۱۳۹۶

اير تور

905

مشهد

پرواز کرد(15:25)

MD82

خروجي داخلي

شنبه

15:00

۳ تير ۱۳۹۶

آسمان

3897

عسلويه

پرواز کرد(12:30)

A320

خروجي داخلي

شنبه

12:30

۳ تير ۱۳۹۶

نفت

2632

اهواز

پرواز کرد(15:10)

FK50

خروجي داخلي

شنبه

12:15

۳ تير ۱۳۹۶

آسمان

3796

شيراز

پرواز کرد(11:45)

F100

خروجي داخلي

شنبه

11:45

۳ تير ۱۳۹۶

ايران اير

244

تهران

پرواز کرد(11:45)

F100

خروجي داخلي

شنبه

11:40

۳ تير ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ