ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

17:20

ایران ایرIRA245

تهران

طبق برنامه

17:40

آتاTBZ5700

مشهد

طبق برنامه

19:00

آسمانIRC844

تهران

طبق برنامه

21:20

ایران ایرIRA3333

تهران

طبق برنامه

22:15

ایران ایرIRA453

مشهد

طبق برنامه

میز خدمت میز خدمت

گزارش تصویری گزارش تصویری

اخبار فرودگاه
۱۹ آذر ۱۳۹۸

برگزاري دوازدهمين دوره کارگاه آموزشي ساليانه عاملين ذيحساب فرودگاهها و روساي ادارات ستادي به ميزباني فرودگاه سردار جنگل رشت

دوازدهمين دوره کارگاه آموزشي ساليانه عاملين ذيحساب فرودگاهها و روساي ادارات ستادي به ميزباني فرودگاه سردار جنگل رشت برگزار شد.
۲۰ آذر ۱۳۹۸

جلسه شوراي اداري به رياست معاون توسعه مديريت و منابع انساني شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در فرودگاه سردار جنگل رشت برگزار شد

همزمان با برگزاري دوازدهمين دوره آموزشي عاملين ذيحساب فرودگاههاي کشور به ميزباني فرودگاه سردار جنگل رشت, جلسه شوراي اداري جلسه شوراي اداري به رياست معاون توسعه مديريت و منابع انساني شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در فرودگاه سردار جنگل رشت برگزار شد.
۲۰ آذر ۱۳۹۸

تدوين طرح جامع، طرح کسب وکار و توسعه ترمينال ها اولويت هاي مهرآباد

رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران بيان داشت: تهيه طرح جامع مهرآباد، طرح کسب وکار و توسعه ترمينال ها در يک برنامه ميان مدت بايستي در دستور کار قرار گيرد.
۱۹ آذر ۱۳۹۸

دعوت مديرکل مهرآباد به چالش استراتژي فرودگاه

راهبر و مديرکل جديد فرودگاه بين المللي مهرآباد در مراسم معارفه خود به معرفي مهمترين ماموريت ها و برنامه هاي اصلي خود با اولويت اجراي طرح هاي نيمه تمام، پيگيري تدوين طرح جامع و برطرف کردن موانع دريافت گواهينامه فرودگاهي پرداخت.