ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

11:30

ایران ايرتورIRB904

مشهد

نشست پایان دریافت بار

13:00

ایران ایرIRA3451

اصفهان

اعلام ورود

13:45

کیشKIS7136

کیش

طبق برنامه

17:20

ایران ایرIRA3333

تهران

طبق برنامه

17:55

آسمانIRC844

تهران

طبق برنامه

ویژه حج ویژه حج

شعار سال 97 شعار سال 97

اخبار فرودگاه
۱۳ آذر ۱۳۹۷

قدرداني مديرکل تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي از مديرکل فرودگاه استان گيلان

مهندس عباس وفايي مديرکل تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي و ناوبري هوايي ايران با ارسال تقدير نامه اي از زحمات مديرکل و کارکنان فرودگاه سردارجنگل رشت قدرداني کرد.
۱۷ آذر ۱۳۹۷

نشست صميمي مدير کل فرودگاه گيلان با حسابداران امور مالي فرودگاه سردار جنگل رشت

همزمان با هفته حسابداري, کارکنان امور مالي فرودگاه سردار جنگل رشت با مدير کل فرودگاه گيلان نشست صميمي برگزار کردند.
۳ آذر ۱۳۹۷

ميثاق مجدد بسيجيان فرودگاه سردار جنگل رشت با شهدا

همزمان با هفته بسيج, جمعي از کارکنان بسيجي ارگانهاي مستقر در فرودگاه سردار جنگل رشت با حضور در مزار شهداي اين شهر, با آرمانهاي شهدا تجديد ميثاق کردند.
۳۰ آبان ۱۳۹۷

تجليل ازبازنشستۀ ادارۀ ايمني و آتش نشاني فرودگاه سردارجنگل رشت

ناصرقرباني مرزدشتي از کارکنان ادارۀ ايمني و آتش نشاني فرودگاه سردارجنگل به جمع بازنشستگان پيوست.