خبر خبر

چهارشنبه 11 بهمن:
۱4 پرواز رفت - برگشت در فرودگاه سردار جنگل رشت
برنامه پرواز‌هاي ورودي وخروجي امروزچهارشنبه 11 بهمن فرودگاه بين المللي سردار جنگل رشت اعلام شد.

چهارشنبه 11 بهمن:

۱4  پرواز رفت - برگشت در فرودگاه سردار جنگل رشت

برنامه پرواز‌های ورودی  وخروجی امروزچهارشنبه 11 بهمن فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه گیلان سید رضا علوی زمیدانی مسئول روابط عمومی فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت در اینباره گفت:تعداد 7 سورتی پرواز‌های ورودی از مبادی ذیل وارد فرودگاه سردار جنگل رشت خواهد شد:

پرواز شماره 3448/ بغداد – رشت / هواپیمایی ایران ایر/ ساعت ورود 7:05

پرواز شماره 904/ مشهد – رشت / هواپیمایی ایرتور / ساعت ورود 10:30

پرواز شماره 243/ تهران – رشت / هواپیمایی ایران ایر / ساعت ورود 10:45

پرواز شماره 4147 / عسلویه – رشت / هواپیمایی زاگرس/ ساعت ورود 11:00

پرواز شماره 7136 / کیش - رشت / هواپیمایی کیش / ساعت ورود 14:00

پرواز شماره ۸۴۴ / تهران – رشت / هواپیمایی آسمان / ساعت ورود: 18:00

پرواز شماره ۴5۳ / مشهد – رشت / هواپیمایی ایران ایر / ساعت ورود: 18:20

وی اضافه کرد: تعداد 7 سورتی پرواز نیز از فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت به مقاصد ذیل انجام خواهد شد:

 پرواز شماره 3448/ رشت-بغداد / هواپیمایی ایران ایر/ ساعت خروج 8:45

پرواز شماره 904/ رشت-مشهد / هواپیمایی ایرتور / ساعت خروج 11:30

پرواز شماره ۲۴۲ / رشت – تهران / هواپیمایی ایران ایر/ ساعت خروج 11:30

پرواز شماره 4146 / رشت-عسلویه / هواپیمایی زاگرس/ ساعت خروج 12:00

پرواز شماره 7187 / رشت-کیش / هواپیمایی کیش / ساعت خروج 15:00

پرواز شماره ۸۴5 / رشت-تهران / هواپیمایی آسمان / ساعت خروج: 18:30

پرواز شماره ۴52 / رشت-مشهد / هواپیمایی ایران ایر / ساعت خروج : 18:55

علوی زمیدانی همچنین اظهار داشت: مسافران می توانند جهت اطلاع از آخرین وضعیت پروازهای ورودی به آدرس اینترنتی:https://rasht.airport.ir/flight-info#arrivals و پروازهای خروجی به آدرس اینترنتی:  https://rasht.airport.ir/flight-info#departures مراجعه فرمایند.

روابط عمومی اداره کل فرودگاه استان گیلان

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد