خبر خبر

اولين جلسه کميته ايمني فرودگاه رشت در سال جديد برگزار شد
مديرکل فرودگاه استان گيلان خبر داد
مدير کل فرودگاه گيلان از برگزاري اولين جلسه کميته ايمني اين فرودگاه خبر داد و گفت: بررسي موانع دريافت گواهينامه فرودگاهي و يافته هاي مميزي ايمني از موضوعات اين جلسه بود.

به گزارش روابط عمومي اداره كل فرودگاه گيلان, اولين جلسه ايمني فرودگاه رشت در سال جديد امروز يكشنبه 16 ارديبهشت در دفتر مدير كل فرودگاه گيلان و به رياست وي تشكيل شد.

مدير كل فرودگاه گيلان ضمن برشمردن تعدادي از پروژه هاي در دست اجراي اين فرودگاه از جمله اجراي پروژه سيستم روشنايي تقرب دقيق(PALS)به اهميت ايمني در فرودگاهها اشاره كرد و گفت:يافته ها يا عيوبي كه در بازديد از سطوح پروازي و غيرپروازي توسط مدير ايمني گزارش مي شود, مي بايستي توسط واحدهاي مسئول پيگيري و رفع عيب شود و در جلسه آتي نتيجه گزارش گردد.

مهندس غلامرضا كريم آقايي بررسي موانع دريافت گواهينامه فرودگاهي و يافته هاي مميزي را از اهداف جلسه مديريت ايمني دانست و افزود:سازمان هواپيمايي كشوري بر اساس استانداردهاي جهاني اقدام به صدور گواهينامه فرودگاهي مي كند و تمديد آن منوط به رفع يافته ها و يا عيوب گزارش شده از سطوح پروازي و غيرپروازي فرودگاهها از جمله فرودگاه سردار جنگل رشت خواهد بود.

وي همچنين به مانورهاي روميزي و دوسالانه طرح اضطراري اشاره كرد و افزود: به منظور آمادگي ارگانهاي خدماتي, امنيتي و امدادي در سوانح هوايي, مانور طرح اضطراري از نوع روميزي و دوسالانه در سال جاري برگزار خواهد شد.

روابط عمومي اداره كل فرودگاه استان گيلان

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد