خبر خبر

تقدير مديرکل کنترل ترافيک هوايي از رئيس ادارۀ مراقبت پرواز فرودگاه رشت
مهندس مسعود نيک بخت مديرکل کنترل ترافيک هوايي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران از زحمات مهندس محمدعلي رستمي لات ليل رئيس ادارۀ مراقبت پرواز فرودگاه سردارجنگل رشت در تهيۀ و تدوين تفاهم نام ي مرکز جستجو و نجات دريايي بندرانزلي قدرداني کرد.

 به گزارش روابط عمومی ادارۀ کل فرودگاه استان گیلان در این

تقدیرنامه آمده است: باعنایت به تلاش و پیگیری جنابعالی در تهیه و

تدوین تفاهم نامۀ مرکز جستجو و نجات دریایی بندرانزلی و فرودگاه

رشت که منتهی به عقد تفاهم نام ی فی ما بین گردید, بدینوسیله از

زحمات شما تشکر و قدردانی می شود و مورد تشویق قرار می گیرید.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد