خبر خبر

تقدير مديرکل کنترل ترافيک هوايي از مسئول تيم عملياتي برج مراقبت پرواز فرودگاه رشت
مهندس مسعود نيک بخت مديرکل کنترل ترافيک هوايي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران از زحمات مهندس سيامک دولتخواه مسئول تيم عملياتي برج مراقبت پرواز فرودگاه سردارجنگل رشت در امر کنترلر پروازها قدرداني کرد.

 به گزارش روابط عمومی ادارۀ کل فرودگاه استان گیلان در این تقدیرنامه آمده است: باعنایت به تلاش  و جدیت جنابعالی در امر کنترلر پروازها و آگاهی از وضعیت ترافیکی و هوشیاری به موقع در خصوص پروازIRA243مورخ10/04/97مورد تشویق قرار می گیرید.

روابط عمومی ادارۀ کل فرودگاه استان گیلان

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد