خبر خبر

گراميداشت هفتۀ دفاع مقدس
کارکنان ادارۀ کل فرودگاه گيلان، باحضور در گلزار شهر رشت،برگزاري مراسم سخنراني و مداحي و همچنين همايش پياده
روي، هفتۀ دفاع مقدس را گرامي داشتند.

زیارت  کارکنان  ادارۀ کل فرودگاه گیلان ازگلزار شهدای شهر رشت

برگزاری مراسم سخنرانی و مداحی به مناسبت هفتۀ دفاع مقدس درادارۀ کل فرودگاه گیلان

همایش پیاده روی گرامیداشت هفتۀ دفاع مقدس توسط کارکنان ادارۀ کل فرودگاه گیلان

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد