خبر خبر

قدرداني از خدمات ارزشمند کاپيتان پورشفيقي رياست ايستگاه شرکت هواپيمايي آسمان در استان گيلان
مديرکل فرودگاه گيلان از زحمات کاپيتان پورشفيقي رئيس ايستگاه شرکت هواپيمايي آسمان در گيلان که به درجۀ بازنشستگي نائل آمده است، قدرداني کرد.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد