خبر خبر

فرودگاه سردارجنگل رشت با آمادگي کامل به استقبال زمستان رفت
مانور عمليات زمستاني و برفروبي در فرودگاه سردارجنگل رشت با حضور مديرکل آتش نشاني و هدايت زميني هواپيما و مدير کل فرودگاه و مسئولين ارگانها و شرکتهاي هواپيمايي برگزار گرديد.
 

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد