خبر خبر

آغاز دورۀ آموزشي سرپرستي آتش نشاني و هدايت زميني هواپيما
دورۀ آموزش سرپرستي آتش نشاني و هدايت زميني هواپيما به ميزباني فرودگاه سردارجنگل رشت آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی ادارۀ کل فرودگاه استان گیلان،با حضور مدیر کل آتش نشانی و هدایت زمینی هواپیما شرکت فرودگاها و ناوبری هوایی ایران و مدیرکل فرودگاه استان گیلان، دورۀ آموزش سرپرستی آتش نشانی به مدت40 ساعت به میزبانی فرودگاه سردار جنگل رشت آغاز شد.

 

در این دوره که از امروز 28 آبان آغاز شد تا دوم آذر ادامه دارد،کارکنانیازادارۀایمنیوآتش نشانی فرودگاههای اردبیل،مازندران و گیلان شرکت خواهند کرد.

 

روابط عمومی ادارۀ کل فرودگاه استان گیلان

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد