خبر خبر

بازديد مديرکل تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي از فرودگاه سردارجنگل
مهندس عباس وفايي مديرکل تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران ،با حضور در فرودگاه سردارجنگل رشت از کليۀ سيستم هاي تاسيساتي،موتورخانه ها،روشنايي عوامل پروازي و ولت هاي برق بازديد بعمل آورد.

مهندس عباس وفایی مدیرکل تجهیزات و سامانه های فرودگاهی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران ،با حضور در فرودگاه سردارجنگل رشت از کلیۀ سیستم های تاسیساتی،موتورخانه ها،روشنایی عوامل پروازی و  ولت های برق بازدید بعمل آورد.

به گزارش روابط عمومی ادارۀ کل فرودگاه گیلان،مهندس عباس وفایی مدیرکل تجهیزات و سامانه های فرودگاهی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران که جهت برگزاری دورۀ آموزشی روسای ادارات و تسهیلات فرودگاههای کشور به گیلان سفر کرده است،ضمن بازدید ازکلیۀ سیستم های تاسیساتی،موتورخانه ها،روشنایی عوامل پروازی،ولت های برق فرودگاه سردارجنگل رشت،از اقدامات انجام گرفته در حوزۀ تسهیلات و تجهیزات قدردانی کرد.

روابط عمومی ادارۀ کل فرودگاه استان گیلان

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد