خبر خبر

تجليل ازبازنشستۀ ادارۀ ايمني و آتش نشاني فرودگاه سردارجنگل رشت
ناصرقرباني مرزدشتي از کارکنان ادارۀ ايمني و آتش نشاني فرودگاه سردارجنگل به جمع بازنشستگان پيوست.

مدیرکل فرودگاه گیلان به همراه مدیران کل ایمنی و آتش نشانی و تجهیزات و سامانه های فرودگاهی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با حضور در ادارۀ ایمنی و آتش نشانی فرودگاه سردارجنگل رشت از ناصرقربانی مرزدشتی که اخیراً به جمع بازنشستگی نائل آمده است تقدیر کرد.

گفتنی است ناصر قربانی مرزدشتی با 30سال خدمت صادقانه از جانبازان دفاع مقدس می باشد که در کسوت مسئول تیم عملیاتی ایستگاه آتش نشانی فرودگاه سردارجنگل رشت از اول آذر به جمع بازنشستگان پیوست.

روابط عمومی ادارۀ کل فرودگاه استان گیلان

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد