خبر خبر

بيانيۀ فرودگاه سردارجنگل رشت به مناسبت 22 بهمن
ادارۀ کل فرودگاه استان گيلان طي بيانيه اي از عموم مردم براي شرکت در راهپيمايي 22 بهمن دعوت کرد.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد