خبر خبر

دوره آموزشي مسئولان مراقبت پرواز فرودگاهي کشور به ميزباني فرودگاه سردارجنگل رشت
کارگاه آموزشي مسئولين و روساي ادارات کنترل ترافيک هوايي فرودگاههاي کشور به ميزباني فرودگاه سردارجنگل از 14 الي 16 اسفند آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه گیلان،کارگاه آموزشی مسئولین و روسای ادارات کنترل ترافیک هوایی فرودگاههای کشور با هدف آموزش جدیدترین دستورالعمل های سازمان جهانی هواپیمایی کشوری از نحوه کنترل ترافیک هوایی به میزبانی فرودگاه سردارجنگل رشت آغاز شد.

در این دوره آموزشی که به مدت 40 ساعت تا 16 اسفند ادامه دارد، نمایندگان مراقبت پرواز فرودگاههای کشور حضور دارند.

روابط عمومی اداره کل فرودگاه استان گیلان

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد