خبر خبر

حضور کارکنان فرودگاه رشت در راهپيمايي 13 آبان
جمعي از کارکنان اداره کل فرودگاه گيلان با حضور در ميدان شهداي ذهاب رشت همگام با مردم گيلان در راهپيمايي 13 آبان شرکت کردند

روابط عمومی اداره کل فرودگاه استان گیلان

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد