خبر خبر

تجديد ميثاق کارکنان فرودگاه سردارجنگل رشت با شهدا
گزارش تصويري از تجديد ميثاق جمعي از کارکنان فرودگاه سردار جنگل رشت با آرمانهاي شهداي عزيز

روابط عمومی اداره کل فرودگاه استان گیلان

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد