خبر خبر

اقدامات اداره کل فرودگاه استان گيلان در خصوص مقابله با شيوع ويروس کرونا
: مديرکل فرودگاه گيلان اقدامات اين اداره کل را در مقابله با شيوع ويروس کرونا تشريح کرد.

روابط عمومی اداره کل فرودگاه استان گیلان

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد