خبر خبر

بازديد معاون عمليات فرودگاهي شرکت فرودگاهها از پروژه هاي فرودگاه سردار جنگل رشت
معاون عمليات فرودگاهي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران با حضور در فرودگاه سردار جنگل رشت از پروژه هاي عمراني و در دست اقدام اين فرودگاه بازديد و آخرين وضعيت فني و اعتباري پروژه هاي احداث شبکه زهکشي و جمع آوري آبهاي سطحي و شبکه فاضلاب فرودگاه رشت مورد بررسي قرار داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه گیلان, مهندس مصطفی صفایی معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران صبح روز پنجشنبه 29 خرداد با حضور در فرودگاه سردار جنگل رشت از پروژه های عمرانی و در دست اجرای این فرودگاه بازدید و وضعیت فنی و اعتباری پروژه های احداث شبکه زهکشی و جمع آوری آبهای سطحی و شبکه فاضلاب فرودگاه رشت مورد بررسی قرار داد.

مدیر کل فرودگاه گیلان در اینباره گفت: پروژه هایی از جمله احداث شبکه زهکشی و جمع آوری آبهای سطحی و شبکه فاضلاب فرودگاه رشت از جمله پروژه های در دست اقدام فرودگاه سردار جنگل رشت می باشد که در بازدید معاون محترم عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مهندس غلامرضا کریم آقایی افزود:تخصیص اعتبار برای تکمیل پروژه های نیمه تمام و محصور کردن اراضی جدید خریداری شده از جمله خواسته های فرودگاه سردار جنگل رشت بود که مورد موافقت معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران قرار گرفت.

روابط عمومی اداره کل فرودگاه استان گیلان

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد