خبر خبر

بيانيه اداره کل فرودگاه استان گيلان بمناسبت روز قدس
اداره کل فرودگاه استان گيلان به مناسبت روز قدس بيانه اي را صادر کرد.

   روابط عمومي و پايگاه مقاومت شهيد اصغرتاش اداره كل فرودگاه استان گيلان  

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد