توصیه های گذرنامه توصیه های گذرنامه

1. پرداخت عوارض خروج از کشور قبل از پرواز به مبلغ 1،100،000 ریال به شماره حساب 2110100250009  اداره امور مالیاتی در کلیه شعب بانک ملی کشور

2. کسانی که کارت پایان خدمات خود را اخیراً هوشمند نموده اند و به اداره گذرنامه مراجعه ننموده اند می بایست قبل از پرواز جهت ثبت اجازه خروج سبز به اداره گذرنامه استان مراجعه فرمایند.

3. زائرینی که دارای مشکل ممنوع الخروجی می باشند و یا به هر عنوان دارای مشکل خروج از کشور هستند می بایست قبل از سفر به اداره گذرنامه استان مراجعه و نسبت به حل مشکل خود اقدام نمایند و در غیر این صورت از سفر باز خواهند ماند.

4. رانندگان ترانزیت قبل از پرواز جهت اخذ مجوز خروج از کشور بایستی به اداره گذرنامه استان مراجعه نمایند.

5. با توجه به اینکه گذرنامه حجاج باید حداقل ۶ ماه حدودا اعتبار داشته باشد، لذا حجاج حتما نسبت به بررسی وضعیت گذرنامه خود و تجدید آن در صورت لزوم به سرعت اقدام کنند.


همچنین زائران محترم می توانند از طریق سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض خروج از کشور سازمان امور مالیاتی نسبت به پرداخت عوارض خود اقدام نمایند.