بیانیه ماموریت شرکت بیانیه ماموریت شرکت

بیانیه ماموریت های اصلی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 

 

-راهبري، مديريت و توسعه فرودگاههاي كشور براي تسهيل  خدمات حمل و نقل هوايي ايمن  هواپیما ها و امن مسافر و بار

-ارائه خدمات کمک ناوبري هوايي در فضاي كشور و فرودگاهها به پروازهاي داخلي و بين المللي  وهدايت هواپيماها در مسيرهاي هوايي و محدوده فرودگاهها

-طراحي، تجهيز و كنترل مسيرهاي هوايي  كشورو طرح های نشست و برخاست هواپیما ها

-نصب و نگهداري تجهيزات و دستگاههاي ارتباطي، کمک ناوبري و راداری و سرویس های  مديريت ترافيك هوايي

-طراحی، ساخت و نگهداری باند های پروازی و تامین سیستم های روشنایی سطوح پروازی و  تجهيزات عمليات فرودگاهي و ترمینال های مسافری

-ارائه ارتباط ايمن و مبادله سريع پيامها و اطلاعات هوانوردي طرح هاي پروازي، وضعيت هواشناسي هوانوردي تمام نقاط دنيا،ارائه آخرین وضعیت پروازی هواپیما به شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی