نمایش محتوا نمایش محتوا

1. پرداخت عوارض خروج از کشور قبل از پرواز به مبلغ 1،100،000  ریال به شماره حساب 2110100250009  اداره امور مالیاتی در کلیه شعب بانک ملی کشور یا پرداخت عوارض از طریق سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض خروج از کشور سازمان امور مالیاتی

2. دریافت ارز از شعبات بانکهای ارائه دهنده ارز زیارتی و شعبات مرکزی شهرستان ها