توصیه های شرکت های هواپیمایی توصیه های شرکت های هواپیمایی

1. حجاج محترمی که بیماری خاصی از قبیل تنگی نفس، سابقه تشنج و غش، سرگیجه و ... داشته باشند باید مسئول پذیرش کانتر را در جریان قرار دهند.

2. قرار دادن اقلام یا اشیاء از قبیل پول، طلا، اوراق بهادار، پاسپورت، قبوض خرجی و ارز و اشیاء قیمتی در داخل ساک یا چمدان تحویلی به کانتر پرواز ممنوع می باشد.

3. از گذاشتن وسائل شخصی داخل هواپیما خودداری نموده و مراقب وسائل شخصی خویش باشید.

4. حجاج محترمی که به خدمات ویژه نیاز دارند در بدو ورود به فرودگاه گیلان مراتب را به شرکت هواپیمایی اعلام نمایند.