فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
فرودگاه
فرودگاه
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
نوع پرواز
نوع پرواز
مدیرکاروان
مدیرکاروان
ظرفیت
ظرفیت
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1579 رشت به زمين نشست _تاخير در ورود ۱۲:۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ورودي رودسري-فلاح ابدي 28009-28013
ايران اير 1589 رشت به زمين نشست _تاخير ندارد ۰۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ورودي بي آلايش-حسينجاني 28007-28011