نمایش محتوا نمایش محتوا

   مسافرین محترمی که در محدوده شهر رشت حضور دارند می توانند با شماره سه رقمی 199 از آخرین وضعیت پرواز مطلع شوند.

   مسافرین محترم سایر شهرها نیز از طریق شماره تماس های زیر می توانند با واحد اطلاعات پرواز ارتباط برقرار نمایند.

   - اطلاعات پرواز ترمینال داخلی : 4-7001 3372 (013) و شماره داخلی 2400

   - اطلاعات پرواز ترمینال خارجی : 4-7001 3372 (013) و شماره داخلی