نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

مديريت ترمينال(رشت)

مدیریت ترمینال

جهت ارتباط با کشیک مدیریت ترمینال فرودگاه رشت می توانید با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

تلفن مستقیم : 33729731 (013)

 

ترمینال داخلی : 4-33727001 (013) داخلی 2401

ترمینال خارجی : 4-33727001 (013) داخلی 2099 

 

ضمناً جهت آگاهی مسافرین محترم  به اطلاع می رساند وظایف این قسمت عبارتند از :

- نظارت و کنترل بر وظایف شرکت ها، سازمانها و نهادهای مستقر در ترمینالها و نیز هماهنگ نمودن فعالیت آنها طبق دستور العمل های صادره و قراردادهای منعقده

- نظارت بر امور اعلان پرواز ترمینالها و ایجاد هماهنگی لازم در برنامه های پروازی

- نظارت بر امور ترمینالها، اماکن و پاویون ها و ایجاد هماهنگی لازم برای انجام بهینه امور

- نظارت و بازدید از وضعیت کلیه اماکن فرودگاهی و توصیه های لازم جهت رفع نقص های احتمالی و همکاری و مساعدت با واحدهای ذیربط در صورت لزوم

- همکاری و هماهنگی با مسئولین هماهنگی پروازها جهت زمان بندی پروازهای ورودی و خروجی ، داخلی و بین المللی با توجه به ظرفیت پذیرش مسافرین هواپیماها در ترمینالهای فرودگاه

- همکاری و هماهنگی با واحدهای ذیربط فرودگاه به هنگام بروز حوادث غیر مترقبه مانند هواپیما ربایی، فرود اضطراری و حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله، شیوع بیماریهای واگیردار در کشور و ایجاد تسهیلات ویژه جهت استفاده کنندگان ترمینالهای فرودگاه به هنگام بروز حوادث مذکور