نمایش محتوا نمایش محتوا

 

مسافران محترم می توانند جهت ارتباط با کشیک مدیریت ترمینال فرودگاه رشت با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

تلفن مستقیم : 510 888 34 (013)

و یا                  33729731 (013)

ضمناً جهت آگاهی مسافرین محترم  به اطلاع می رساند وظایف این قسمت عبارتند از :

- نظارت و کنترل بر وظایف شرکت ها، سازمانها و نهادهای مستقر در ترمینالها و نیز هماهنگ نمودن فعالیت آنها طبق دستور العمل های صادره و قراردادهای منعقده

- نظارت بر امور اعلان پرواز ترمینالها و ایجاد هماهنگی لازم در برنامه های پروازی

- نظارت بر امور ترمینالها، اماکن و پاویون ها و ایجاد هماهنگی لازم برای انجام بهینه امور

- نظارت و بازدید از وضعیت کلیه اماکن فرودگاهی و توصیه های لازم جهت رفع نقص های احتمالی و همکاری و مساعدت با واحدهای ذیربط در صورت لزوم

- همکاری و هماهنگی با مسئولین هماهنگی پروازها جهت زمان بندی پروازهای ورودی و خروجی ، داخلی و بین المللی با توجه به ظرفیت پذیرش مسافرین هواپیماها در ترمینالهای فرودگاه

- همکاری و هماهنگی با واحدهای ذیربط فرودگاه به هنگام بروز حوادث غیر مترقبه مانند هواپیما ربایی، فرود اضطراری و حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله، شیوع بیماریهای واگیردار در کشور و ایجاد تسهیلات ویژه جهت استفاده کنندگان ترمینالهای فرودگاه به هنگام بروز حوادث مذکور